Bestill strøm

Hvem er du?

E-post


Mobilnummer

Valgt strømavtale

Spotpris

Avtalen for deg som ønsker å følge kraftmarkedet tett. Prisen er basert på gjenomsnittlig månedspris på strømbørsen.

Prisen refereres til spotprisen i det området kraften blir brukt. Mer informasjon om områdepriser finner du her.

Priser
Prisen baserer seg på den månedlige områdeprisen som noteres på den nordiske kraftbørsen, NordPool. Prisen blir referert til det området kraften blir tatt ut. I tillegg kommer et påslag på 8,25 øre/kWh. Prisen blir satt på bakgrunn av tilbud og etterspørsel hver dag, time for time, og regnes om til et måneds snitt i henhold til Konkurransetilsynets regler. Prisen er derfor relativt uforutsigbar.

Les mer om produktet her

 

Forventet oppstartsdato: 25.01.2020